تست روانشناسی ازدواج جدید بهمن۸۹

تست روانشناسی ازدواج جدید بهمن89

. . .

تست روانشناسی ازدواجتست موقعیت ازدواج

با پاسخ دادن به این پرسشها، درخواهید یافت که اعتقادات و باورهای بنیادی تان در رابطه با یک ارتباط عمیق و ریشه دار چیست. هنگام پاسخ دادن به این پرسشها، اولین فکری که به ذهن تان می رسد، در نظر بگیرید و براساس آن به این سؤالات پاسخ دهید: …


مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :