گفتگو با خدا و صحبت های پنهانی ما انسان ها

گفتگوی دوست داشتنی ما با خدا (حتما بخوانید)

گفتگو با خدا و صحبت های پنهانی ما انسان ها

همه ما پنهانی و در نهان ، دل گفته هایی با خدا داریم

کسی از آن خبر ندارد و خود می گوییم و خدا شنونده است

آنچه در این پست می خوانید بخشی هایی از گفتگوهای “من و شما” با خداست:

همان خدا، همان خدای فراموش شده ای که به گاه بی کسی و درماندگی

سراغش را می گیریم … همان که هیچگاه ما را از یاد نمی‌برد . . .


مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :