جملات طنز آغاز تا آواز !

جملات طنز آغاز تا آواز !

عبدالله مقدمی ، از برگزیدگان نخست جشنواره ی “طنز مکتوب” حوزه ی هنری در رشته ی نثر است و فعالیت در مطبوعات گوناگون از جمله “گل آقا” را در کارنامه ی خود دارد.

درباره طنز و طنز پردازیی می گوید: سیاست به فرهنگ هم نفوذ پیدا کرده است و این سیاست زدگی به هنر آسیب رسانده است. بخش فرهنگ با ورود اهالی سیاست به بیراهه رفته است و این بخش را دچار مشکل کرده است. دولت باید به جای سختگیری از فعالیت های شعرای طنز، برای پرورش آن ها هزینه کند و از استعدادهای آن ها کمک بگیرد. باید کاری کنیم که روزنامه های سراسر کشور این جرأت را پیدا کنند که به سمت طنزنویسی بروند و برای این حوزه هزینه کنند. شعر طنز در حالت کما است و مسئولان باید فکری برای این حوزه کنند تا شعر طنز نابود نشود…

جهت خواندن به ادامه مطلب مراجعه کنید …


مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :