اس ام اس و مجموعه جملات قصار و فلسفی جدید فروردین ماه ۹۰