تصاویر جدید از مصطفی زمانی و نیکی کریمی در فیلم من همسرش هستم