تزئین آناناس برای شب یلدا آموزش تصویری

تزئین آناناس برای شب یلدا آموزش تصویری

- آناناس را با تاجش به شکل عمودی و از طول نصف کرده و داخل هر کدام را خالی کنید و آناناسها را نگینی و چهار گوش خورد نمایید .داخل یکی را ، از آناناسهای نگینی و چند دانه انگور در لابه لای آنها پر کنید و بقیه را برای زدن به سیخهای چوبی کوچک کنار بگذارید…


مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

هندوانه و طالبی رسیده را چطور باید شناخت؟!!(مخصوص شب یلدا)

هندوانه و طالبی رسیده را چطور باید شناخت؟!!(مخصوص شب یلدا)
………………………

مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :