اس ام اس فلسفی و سخنان پر معنا و تاثیرگذار اواخر دیماه۸۹

اس ام اس فلسفی و سخنان پر معنا و تاثیرگذار اواخر دیماه89

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .


مشاهده ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

اس ام اس پند آموز و حکیمانه از سخنان بزرگان دی۸۹