تاریخچه کامپیوتر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخچه کامپیوتر

تاریخچه کامپیوتر تاریخچه کامپیوتر

نخستین پیام رادیویی که از تکرار کد مرس سه نقطه برای حرف s تشکیل شده بود، در عرض اقیانوس اطلس ارسال شد.۱۹۰۳نیکولا تسلا (nikola tesla)، یکی از کارمندان یوگسلاو امریکایی توماس ادیسون، مدارهای منطقی الکترونیکی را ابداع کرد…..

نخستین پیام رادیویی که از تکرار کد مرس سه نقطه برای حرف s تشکیل شده بود، در عرض اقیانوس اطلس ارسال شد.۱۹۰۳نیکولا تسلا (nikola tesla)، یکی از کارمندان یوگسلاو-امریکایی توماس ادیسون، مدارهای منطقی الکترونیکی را ابداع کرد که در دستگاه های آینده کارهای جمع، منها و ضرب را انجام می داد.۱۹۱۱چهار شرکت تولیدی نیویورکی با یکدیگر ادغام شدند تا شرکت ctr (محاسبه، جدول بندی و ثبت : computing-tabulating-recording co.) را پدید آورند.۱۹۱۲انستیتو مهندسان رادیو تاسیس شد. ۱۹۲۰کارل چاپک (karel capek) نمایشنامه نویس چک، واژه روبات را برای توصیف کارگران ماشینی ابداع کرد.۱۹۲۴شرکت ctr نامش را به شرکت ibm (شرکت بین المللی ماشین های اداری: international business machines) تغییر داد.۱۹۲۵ونوار بوش (vannevar bush) تحلیلگر تفاضلی را در انستیتو فناوری ماساچوست (mit) پدید آورد که یک ماشین حساب آنالوگ مقیاس بزرگ بود که می توانست بسیاری از محاسبات علمی را انجام دهد.۱۹۲۷تلویزیون در آزمایشگاه تلفن بل (bell) به نمایش عمومی درآمد. ۱۹۲۸پل گالوین (paul v. galvin) شرکت صنعتی گالوین را در شیکاگو بنیاد نهاد. این شرکت باتری هایی می ساخت که به رادیوها امکان می داد تا با جریان خانگی کار کنند.کومری (l. j. comrie) از کارت پانچ برای محاسبه حرکت ماه استفاده کرد.نخستین نمایش تلویزیونی، با نام(the queen ”s messenger) پخش شد.

ارسال نظر


:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)